Over DOENK

DOENK is opgericht in 2013 met als primair doel:

Het verbeteren en promoten van Techniek & Technologie onderwijs binnen het Primair & Voortgezet Onderwijs. Kinderen op een jonge leeftijd al kennis laten maken met Techniek & Technologie en zo bijdrage aan een attitude verandering ten opzichte van Techniek & Technologie. Deze doelen moeten uiteindelijk bijdragen aan het vergroten van de instroom van jongeren in technische opleidingen en beroepen.

 

DOENK is van mening dat…

… Techniek en Technologie ons de mogelijkheden bieden de wereld om ons heen te begrijpen en te veranderen. Stichting DOENK heeft als doel om kinderen in het PO en VO techniek & technologie te laten ontdekken. Dit doet zij door een schakel te zijn tussen het (bestaande) aanbod van promotie middelen en de vraag vanuit het onderwijs

 

DOENK gelooft in…

… de methode Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL), maar ook in een te toetsen projectaanpak. Specifiek één die leerlingen de kans geeft buiten school hun ervaring en kennis te verbreden en/of te tonen. Zo is DOENK regiocoördinator voor de projecten Techniek Toernooi en de FIRST® LEGO® League. Deze projecten bieden de mogelijkheid de abstracte begrippen “techniek” en “technologie” naar een herkenbare, aansprekende en praktische vorm te vertalen. De leerlingen maken via eigen actie (onderzoeken en ontwerpen) kennis met Techniek & Technologie.

Stichting DOENK staat voor kwaliteit en service richting het onderwijsveld.

Beleidsplan (versie 17-5-16)

 

DOENK is…

Een stichting met een onafhankelijk bestuur bestaande uit drie bestuurders te weten:

voorzitter: Mevr. H. Hulshof (Heleen)

penningmeesterMevr. A. Opstal-Gasseling (Annette)

secretaris: Mevr. M van Maurik – de Graaf (Marjo)

Het bestuur heeft Kuno Bakker als een directeur aangesteld voor de dagelijkse leiding en de coördinatie van de projecten van Stichting DOENK. Stichting DOENK is een projectorganisatie. Per project en op basis van de behoefte wordt er een projectteam samengesteld van freelancers. Hiervoor kan de stichting gebruik maken van een groot netwerk van professionals.

statuten (versie 201603)

 

DOENK wordt gefinancierd door…

Stichting DOENK is een projectorganisatie en werkt met minimale vaste lasten. Het bestuur is onbezoldigd en voor de overige functies wordt de “CAO Onderwijsadviesbureaus 2012 ­ 2013” gevolgd.

Inkomsten haalt Stichting DOENK uit de opdrachten die zij uitvoert voor het onderwijs en aan het onderwijs gelieerde instellingen. Daarnaast werft zij voor de projecten die zij initieert financiële middelen via subsidies, fondsen en sponsors.

Stichting DOENK staat geregistreerd bij de belastingdienst onder fiscaal nummer 853184768B01 en is belastingplichtig voor de omzetbelasting.

laatste jaarverslag (2014, jaarverslag 2015 is vanaf eind juli in te zien)

DOENK heeft een aanvraag gedaan bij de belastingdienst om in aanmerking te komen voor de ANBI status waardoor de stichting onder andere ook donaties kan ontvangen om haar doelen mee te bereiken.

 

DOENK is te bereiken via…

contactgegevens vind u hier

 

Geef een reactie