Uw partner voor Wetenschap & Technologie Onderwijs
DOENK: uw partner voor Wetenschap & Technologie Onderwijs

onderwijsadvies & coaching

Projecten

Lessen

Over Doenk

Over DOENK

DOENK ondersteunt schoolbesturen, scholen, leerkrachten en docenten bij de implementatie- of de verbetering van W&T onderwijs binnen het huidige lesaanbod. Aan de hand van de didactiek Onderzoekend & Ontwerpend Leren wilt DOENK het onderwijs gericht op vaardigheden benadrukken, om zo de 21e eeuwse vaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelingen.
Lees verder

Partners