Over Doenk

Over DOENK

DOENK is opgericht in 2013 en heeft als doel om scholen uit het primair- en middelbaar onderwijs te ondersteunen bij de ontwikkeling- en het duurzaam borgen van onderwijs gericht op vaardigheden, gekoppeld aan Wetenschap & Technologie onderwijs en de didactiek Onderzoekend & Ontwerpend Leren. Sinds de oprichting van DOENK werkt de stichting samen met scholen, overheden en bedrijven om Wetenschap & Technologie te stimuleren met praktijkgericht onderwijs.

Missie & Visie

Wetenschap en Technologie bieden mogelijkheden om onze omgeving te begrijpen en te veranderen. Het is de missie van DOENK om kinderen de wereld van Wetenschap en Technologie te laten ontdekken. DOENK doet dit door een brug te vormen tussen de behoefte vanuit het onderwijs en het bestaande aanbod van wetenschap en technologie promotiemiddelen.

DOENK gelooft in de werkvorm Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL) in combinatie met een projectaanpak dat toetsbaar is en leerlingen de kans geeft om buiten de kaders van school hun ervaring en kennis in praktijk te brengen. Enkele voorbeelden van deze benadering zijn de FIRST® LEGO® League en het Techniek Toernooi. Deze projecten bieden de mogelijkheid om abstracte begrippen zoals wetenschap en technologie te vertalen naar een herkenbare, aansprekende en praktische vorm dat past bij de belevingswereld van kinderen binnen het primair- en voortgezet onderwijs.

Wat kan DOENK voor u betekeken?

DOENK is dé partner voor het basis- en middelbaar onderwijs als het gaat om de vormgeving van onderwijs gericht op vaardigheden. Wij bieden advies, trainingen voor leerkrachten, leerkrachten die gastlessen verzorgen en praktijkopdrachten voor leerlingen. DOENK gaat met u in gesprek en bepaalt samen met u het vertrekpunt. Hierin wordt geanticipeerd op de kwaliteit van de leerkrachten, aanwezige onderwijsmiddelen en de ambities.

Met deze huidige situatie als uitgangspunt ontwikkelen wij een duurzaam plan waarin de school zelfstandig stappen kan zetten en DOENK een adviserende en coachende rol vervult. Op deze manier realiseert u de ambities op het gebied van Wetenschap & Technologie onderwijs en voldoet u aan het Nationaal Techniekpact 2020 van de Rijksoverheid.

Dus, bent u op zoek naar een duurzame partner om het Wetenschap & Technologie onderwijs vorm te geven en een verrijking aan kennis op het gebied van vaardigheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te verkennen.