Verantwoording

Stichting DOENK heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds januari 2014 is het verplicht dat instellingen met deze status de jaarcijfers en de samenstelling van het bestuur online publiceren.

Bestuur Stichting DOENK

Voorzitter: Heleen Hulsof (Senior projectleider – Rotterdam Festivals)
Penningmeester: Annette Opstal (Human Capital Manager – Netherlands Maritime Technology)
Secretaris: Marjo van Maurik (Directeur Aquasupervision)

Klik hier voor de meest recente jaarcijfers van Stichting DOENK.